Houdbaarheid van antibiotica

Antibiotica is een groep van geneesmiddelen die bacteriën aantasten en ervoor zorgen dat deze worden gedood of hun groei afremmen. Ze worden veel gebruikt bij het behandelen van infecties en ziekten die kunnen worden veroorzaakt door bacteriën. Er wordt geschat dat er jaarlijks meer dan 25 miljoen antibiotica-kuurvoorschriften worden uitgevoerd in Nederland. Maar hoe lang blijven antibiotica houdbaar? In dit artikel bespreken we de houdbaarheid van antibiotica’s.

Hoe lang is antibiotica houdbaar?

Het is belangrijk om te weten wat de juiste houdbaarheid van antibiotica is, aangezien het een kort leven heeft. De duur waarvoor antibiotica houdbaar is en het juist gebruiken ervan zijn essentieel om er zeker van te zijn dat het effectief is en geen bijwerkingen heeft. De houdbaarheid varieert afhankelijk van de specifieke antibioticum, maar over het algemeen kunnen antibiotica tot en met twee jaar nadat ze zijn geproduceerd, worden gebruikt. Dit betekent dat als je een antibioticum koopt, je het twee jaar moet gebruiken. Na deze periode kunnen de stoffen in het antibioticum hun kracht verliezen en in sommige gevallen helemaal verloren gaan. Als een antibioticum is verstreken, moet het worden weggegooid; het is niet veilig om het te gebruiken.

Verloopdatum van antibiotica

De vervaldatum die op elke verpakking van het antibioticum wordt vermeld, is de datum waarna het product in kwaliteit achteruitgaat. Hoewel dit niet betekent dat het geheel onleefbaar is, kan het nuttige bestanddelen zoals actieve ingrediënten bevatten die effectiever zijn als ze worden gebruikt binnen de vervaldatum. Vervalstermijnen variëren sterk en hangen af van het antibioticum dat wordt gebruikt. Over het algemeen kunnen antibiotica jo maximaal twee jaar na productiedatum worden gebruikt. Hoewel sommige soorten langer dan twee jaar kunnen worden bewaard, is dit afhankelijk van de producent en de sterkte van het antibioticum. Als gevolg hiervan is het altijd het beste om de gebruiksaanwijzingen van de producent te volgen.

Beperking van het gebruik ervan

Hierbij zijn er ook nog regels en wetten die verboden hebben het rechtmatig gebruik van antibiotica tegen infecties. Bij de meeste antibiotica is het gebruik verboden als een infectie besmettelijk is, dit betekent dat mensen die risico lopen op besmetting geen antibiotica mogen gebruiken. Het wordt ook afgeraden antibiotica zonder recept te gebruiken omdat dit een resistentie bij bacteriën kan veroorzaken.

Tips over het gebruik van antibiotica

Om er zeker van te zijn dat antibiotica goed worden gebruikt, zijn er een aantal dingen die je kunt doen:

  • Bewaar antibiotica veilig en volgens de gebruiksaanwijzingen;
  • Gebruik antibiotica alleen zoals voorgeschreven;
  • Gebruik alleen antibioticum als het is voorgeschreven door een arts;
  • Als een antibioticum is verstreken, gooi het dan weg;
  • Volg de vervaldatum die op het pakket staat.

Door deze tips in acht te nemen, kun je helpen om resistentie tegen antibiotica te voorkomen en er zeker van zijn dat het antibioticum de infectie behandeld die je hebt.

Conclusie

Antibiotica is een effectieve manier om infecties te behandelen, maar het is belangrijk om te weten hoe je het goed kunt gebruiken. De houdbaarheid van antibiotica verschilt afhankelijk van het soort, maar over het algemeen is de verwachte houdbaarheidsdatum twee jaar vanaf de productiedatum. Hoewel het medicijn na deze periode nog steeds bruikbaar kan zijn, is het niet verstandig om het te gebruiken omdat het inefficiënt kan zijn of bijwerkingen kan veroorzaken. Het is daarom belangrijk om antibiotica goed te gebruiken en te volgen de vervaldatum.

Plaats een reactie