Houdbaarheid van diesel brandstof

Diesel, ook wel dieselolie genoemd, is een krachtige, schone brandstof die wordt gebruikt in veel vracht- en passagiersvervoer. In Nederland wordt diesel als motorbrandstof in passagier- en vrachtwagens, tractoren, vrachtauto’s, bootmotoren, motorvoertuigen en zelfs bussen en treinen gebruikt. Diesel is een samenstelling van lichte en zware koolwaterstoffen, die synthetisch en biologisch verkregen worden. Het is niet giftig en kan niet bijtend, explosief of brandbaar gemaakt worden door menselijk toedoen.

Hoewel Diesel al sinds 1895 gebruikt wordt als brandstof voor voertuigen, is er nog steeds geen universeel standpunt over de houdbaarheid ervan. De levensduur van diesel hangt af van vele factoren, zoals de omgeving waarin de diesel wordt bewaard, de aard van de diesel, de opslagomstandigheden en de verwerkingsgeschiedenis. De meeste experts zeggen dat diesel onbeperkt houdbaar is wanneer deze op de juiste manier wordt bewaard.

Soorten diesel

Er zijn twee primaire soorten dieselolie: schone diesel en vuile diesel. Schone diesel bevat geen koolwaterstoffen en is veel minder explosief. Het wordt algemeen gebruikt in voertuigen, zoals auto’s en vrachtwagens, die geschikt zijn voor het oogsten van diesel uit het voertuig. Vuile diesel bevat een verscheidenheid aan koolwaterstoffen, zoals butaan en pentaan, en is veel gevoeliger voor vervuiling. Het wordt voornamelijk gebruikt in zwaar vervoer en in brandstofgestookte turbines.

Hoe lang is diesel houdbaar?

Hoewel diesel brandstof voornamelijk afhankelijk is van de omgevingsomstandigheden en de opslagcondities, is de algemeen aanvaarde houdbaarheid van diesel onder normale omstandigheden minimaal een jaar. Om de diesel langer houdbaar te houden, moet ervoor worden gezorgd dat de container waarin de diesel wordt geborgen, schoon en droog blijft. Diesel vatbaar voor bacteriële verontreinigingen, dus het is belangrijk de tank regelmatig te schoonmaken en te onderhouden.

Om de diesel langer houdbaar te houden, kunt u deze luchtdicht verpakken. Met een speciaal luchtdicht zakje kunt u diesel in kleine hoeveelheden opslaan. Ook raden experts aan dat dieselvelden kleiner zijn dan 40 gallons als ze langere tijd moeten worden opgeslagen. Plaats het zakje in een luchtdichte container of tank om de diesel lange tijd houdbaar te houden.

Gevaren van oude diesel

Het bewaren van oude diesel kan gevaarlijk zijn, omdat het kan affecten levensuur van de motor waarin het wordt gebruikt. Sommige oude diesel bevat corrosieve stoffen, die de onderdelen van de motor kunnen aantasten, waardoor er krassen worden gevormd op het oppervlak van de motor. Oude diesel kan ook door zwaardere en schadelijke stoffen vervuilen, die een dieselmotor kunnen afremmen en schade veroorzaken.

Conclusie

Hoewel diesel een flexibele en krachtige brandstof is, moet deze met de juiste zorg worden opgeslagen. Over het algemeen is dieselolie onbeperkt houdbaar wanneer hij met zorg wordt behandeld. Diesel moet schoon en droog worden bewaard in luchtdichte containers of tanks om te voorkomen dat het wordt aangetast door schadelijke stoffen. Ten slotte moeten oude diesels altijd vervangen worden door verse diesel, om schade aan de motor te voorkomen.

Plaats een reactie